การประกวดคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ บ้านบางประดู่ หมู่ 6 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี : นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ที่มีผลการดำเนินการดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนกิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย ในการนี้ โสภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอเมืองและทีมงาน และเครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอเมือง ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)