พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ประชุม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม/กลุ่มงานยุทธศาสตร์/กลุ่มงานสารสนเทศฯและรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการพัฒนาชุมชน ประจำสัปดาห์

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี. : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ประชุม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม/กลุ่มงานยุทธศาสตร์/กลุ่มงานสารสนเทศฯและรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการพัฒนาชุมชน ในการตรวจติดตามงานในภารกิจของกลุ่มต่างๆและมอบนโยบายขับเคลื่อนการทำงานในมิติต่างๆ  ประจำสัปดาห์

(Visited 1 times, 1 visits today)