เครือข่าย OTOP จังหวัดนนทบุรี นำพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมร้านพะเยาว์ผัดไทยโบราณริมฝั่งเจ้าพระยา

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 เครือข่าย OTOP จังหวัดนนทบุรี นำพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน 3 กลุ่มงาน เยี่ยมร้านพะเยาว์ผัดไทยโบราณริมฝั่งเจ้าพระยา เป็น ร้านโอทอปชวนชิม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)