พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 เวลา 13.30 น.: นายพนม สิงห์ สายพัฒนาการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ในการประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 โดยท่านพัฒนาการจังหวัดได้มอบนโยบายและการบริหารกองทุนฯ ในด้านความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

 
(Visited 1 times, 1 visits today)