ผู้ประกอบการ otop ตัวแทนจาก สามเสนวิลล่า เข้าพบ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00  น. ผู้ประกอบการ otop ตัวแทนจาก สามเสนวิลล่า เข้าพบ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำผลิตภัณฑ์ ซาลาปัง นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นางสาวโภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)