ข่าว@นนทบุรี>วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ เวลา 08.30 น.จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอง 57

ข่าว@นนทบุรี>วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ เวลา 08.30 น. : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีนำทีม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ พนักงานราชการลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอทุกคน จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอง 57 ปี โดยรับฟัง สัมโมนียกถา จาก พระพยอม กัลป์ยาโณ และถวายปัจจัยพร้อมมอบของบริจาคให้แก่วัด , การมอบนโยบายการปฎิบัติงานในมิติต่างๆ ในปี 2563 แก่เจ้าหน้าที่ , กิจกรรมจิตอาสา กวาดใบไม้ ทำความสะอาดบริเวณวัด , ศึกษาดูงานจุดต่างๆในบริเวณวัด ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระพยอม กัลป์ยาโณ ตามลำดับ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)