แถลงข่าวงาน THE BEST OF NONTHABURI 2019 “นนทบุรี เมืองน่าอยู่ล่ำค่าอารยธรรม” (Nonthaburi Civilized City)

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเกาะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด นนทบุรี :ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการแถลงข่าวงาน THE BEST OF NONTHABURI 2019 “นนทบุรี เมืองน่าอยู่ล่ำค่าอารยธรรม” (Nonthaburi Civilized City) ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ วชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเวทีแถลงข่าว โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 19-23 กันยายน 2562 เวลา 10.00-21.00 น. ณ Alive Park Hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) วัตถุประสงค์ของจัดงานเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้คัดสรรสุดยอด OTOP จำนวน 39 ราย นับร้อยรายการ มาออกร้านจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อเป็น ของใช้ ของขวัญ และของฝาก

(Visited 1 times, 1 visits today)