ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562

เวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.: นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานรายการ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน เพื่อนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน  ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พํฒนาการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดฯ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องอัลปาก้า โรงแรมเวสเกต เรสซิเดนท์ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)