องค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

ดาวโหลด>>>>องค์ความรู้งานในงานพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ จังหวัดนนทบุรี

  1. ชุดความรู้ประเภทหน่วยงาน ระดับดีมาก

1.1) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

1.2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี

1.3) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง

1.4) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

1.5) ฝ่ายอำนวยการ

 

2. องค์ความรู้ประเภทรายบุคคล ระดับดีเด่น

2.1) นายจักรกฤษณ์ ยศตีนเทียน    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

2.2) นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล   พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง

2.3) นายกฤตพจน์ เจริญสุข         นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 1 times, 1 visits today)