หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ระดับเขต ปี 2561 ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านสารสนเทศฯ หมู่ที่ 10 บ้านนาคเกี้ยว  ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

07 ตุลาคม 2561 /

21:19 น.