@สพจ.นนทบุรี>วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางหินหลักปักธง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นตามโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วม ปลัดอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธี งานจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ณ วัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางหินหลักปักธง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นตามโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ปลัดอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้ หลังจากที่พระเถรานุเถระและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้วางหินแล้ว นายอำเภอบางใหญ่พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันวางหินจนครบจำนวน 250 ก้อน อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเสาธงหิน ซึ่งมีพิธีและกิจกรรมต่างๆ คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีปักธงมหาเดช ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนั้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การแสดงมวยไทย การแสดงอื่นๆ และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้บรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

02 พฤศจิกายน 2561 /

15:37 น.

@สพจ.นนทบุรี>วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานใน พิธีเปิดงาน ”ไทยนิยม ยั่งยืน” โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางใหญ่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน หัวหน้ากลุ่มงาน/รักษาการหัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ในการนี้ นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ปลัดอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีด้วย โดยภายในงานมีการจัดการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP หมู่ 1 ต.บางเลน, หมู่ 2 ต.บางม่วง, หมู่ 4 ต.บ้านใหม่, หมู่ 15 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ ภายใต้บรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ วัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี# โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

02 พฤศจิกายน 2561 /

09:51 น.

@สพจ.นนทบุรี>วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธี โครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (คลองห้า) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช

19 ตุลาคม 2561 /

10:36 น.

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จังหวัดฯ เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล

01 กันยายน 2561 /

20:32 น.