ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 พฤศจิกายน 2565 /

16:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (กรณีทดแทน)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (กรณีทดแทน)

10 พฤศจิกายน 2565 /

17:41 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 พฤศจิกายน 2565 /

16:44 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (กรณีทดแทน)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (กรณีทดแทน)

02 พฤศจิกายน 2565 /

19:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

02 พฤศจิกายน 2565 /

19:28 น. /

ดาวน์โหลด