ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กันยายน 2565 /

18:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจ้งหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ้งหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 กันยายน 2565 /

16:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 สิงหาคม 2565 /

18:31 น. /

ดาวน์โหลด