ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการจัดงานส่งเสริมการขยายช่องทางผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการจัดงานส่งเสริมการขยายช่องทางผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 กรกฎาคม 2562 /

15:16 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 35 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 35 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 พฤษภาคม 2562 /

14:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดงานส่งเสริมการขยายช่องทางผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดงานส่งเสริมการขยายช่องทางผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 พฤษภาคม 2562 /

17:30 น. /

ดาวน์โหลด