พช.นนทบุรี ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 พร้อมร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผ้าลายขอพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำริที่จะรักษาและสานต่อพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย พระองค์ได้ทรงมีโอกาสเสด็จฯ ไปเยี่ยมชมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภูมิภาคต่าง ๆ และได้ทอดพระเนตรผลงานที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษและได้มีพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนเป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค อีกทั้ง ยังได้พระราชทานลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อสำหรับการพัฒนาลวดลายและคุณภาพผ้ายุคใหม่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้กอบการ OTOP จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “ผ้าไทยใสให้สนุก”เฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงลายผ้าไทยที่สวยงามส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย สืบไป
จากนั้น เวลา 10.00 น. ณ วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกิจกรรมร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566
ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิดา บุญเนาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ โดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี อีกด้วย
สถานีข่าว พช.นนทบุรี รายงาน…
(Visited 1 times, 1 visits today)