พ่อเมืองนนทบุรี นำทีมผู้บริหารแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ พิพิธภัณฑ์จิณฑาทิพ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนางสาวปัณฑ์ณัฐ วีระยุทธศิลป์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอ คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี พัฒนาการอำเภอและทีมงานสำนักงารพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิณฑาทิพ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบไทย ยุโรป และจีน ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5
โดยในวันนี้ ได้รับความกรุณา จากคุณจิณฑาทิพ ศิลโสภิต ผู้เป็นเจ้าของสถานที่ ได้เปิดบ้านเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดีๆของจังหวัดนนทบุรี และเป็นผู้นำชมสถานที่ และอนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมชมในวันนี้ ได้ถ่ายภาพสวมชุดผ้าไทย และผ้าไทยลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สำหรับการประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทย ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมสู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จุดแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่สำคัญของอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีอีกด้วย
สถานีข่าว พช.นนทบุรี รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)