การประชุม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ครั้งที่ 3/2563

-ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ครั้งที่ 3/2563 ประจำ เดือนมีนาคม 2563 จังหวัดนนทบุรี ก่อนวาระการประชุม รับฟังประชุม Conference จากกระทรวงมหาดไทยเรื่องสถานการณ์ covid-19 ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล โดยให้วางแผนการทำงานของหน่วยงาน ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)