สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ)

ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ) พร้อมกับคณะกรรมการฯ มีข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด สมัครสอบ จำนวน 3 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)