สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ผ่าน TV พช.

ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ผ่าน TV พช. พร้อมทั้งแจ้งให้พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง 6 อำเภอ รับชมการประชุมฯ ครั้งนี้ ผ่านทางระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรับฟังข้อสั่งการและแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามมติที่ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)