สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีทดสอบการประชุม ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Session call) กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วย นางราณี วงศ์ลุน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและทีมงาน ได้ทดสอบการประชุม ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Session call) กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง
เพื่อลดการเดินทางมาประชุมและรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid- 19 (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563) และตามคำสั่ง/ประกาศจังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดแผนงานจะประชุมข้อราชการกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผ่านระบบ ห้องประชุมออนไลน์ (Session call) ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 10.00-12.00 น. หรือ วันที่มีข้อราชการเร่งด่วน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)