รับมอบของบริจาค “หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย” จำนวน 1,000 ชิ้น

-ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี รับมอบของบริจาค “หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย” จำนวน 1,000 ชิ้น จากพัฒนาการอำเภอ เครือข่ายผู้นำชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)