งาน “OTOP ไทย to ชลบุรี วิถีไทยภาคกลาง

วันที่ ๑๔ ก.พ.๖๓ ๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ไทย to ชลบุรี วิถีไทยภาคกลาง” โดย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานพิธีเปิด จัดโดยเครือข่าย OTOP ภาคกลางร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)