ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563

ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินยื่นกู้ จำนวน 4 ราย วงเงิน 11 ล้านบาท โดยคัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)