โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) (ครั้งที่1)

นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย จัดโ

(Visited 1 times, 1 visits today)