โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน

ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานมีการแสดงบนเวทีชุด Love Bone Love Dance โดยทีมงานแพทย์และเจ้าหน้าที่ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเกิดโรคกระดุกพรุน/จะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อกระดูกหัก โดยประสบการณ์ตรงจากหมอกระดูก รวมถึงอาหารการกินอย่างไรให้ Storng รวมถึงวิธีการทำง่ายๆ ให้พ้นภัยกระดุกพรุน โดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ทีมงานจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

(Visited 1 times, 1 visits today)