ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562 มอบนโยบายการลงพื้นที่ขับเคลื่อนกนะบวนการงกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ฯ ปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ฯ 25 พฤศจิกายน 2562 และจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงฯ ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน และอื่นๆ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค1 คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ประธานต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)