-ข่าว@นนทบุรี>งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

-ข่าว@นนทบุรี>งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จออกจากวังสุโขทัย มายัง งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พร้อมข้าราชการและคณะกรรมการจัดงาน รวมทั้ง นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  เสด็จเข้าสู่ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ กราบทูลรายงาน/วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เลขาธิการคณะกรรมการฯ กราบทูลเบิก ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เป็นผู้แทน หมู่บ้าน/ชุมชนฯ เข้าเฝ้ารับพระราชธานเงินชวัญถุงกองทุนฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 77 คน ในการนี้  กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านต้นกล้าฯ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาจำนวน ชุมชน 1 ชุมชน 5 หมู่บ้าน และกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนต้นกล้ากองทุนฯ ในเขตเทศบาลนคร/เมืองชุมชนตามแนวทาง สนง.ป.ป.ส. จำนวน 2 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง ของจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)