@นนทบุรี>วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร Otop Center Nonthaburi ตำบล อ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด : 

@นนทบุรี>วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร Otop Center Nonthaburi ตำบล อ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด :  นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นและทีมงาน, คณะจากจังหวัดขอนแก่น, คณะจากจังหวัดสกลนคร, คณะจากจังหวัดนครปฐม และคณะจากจังหวัดอุทัยธานี เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ นายพนม สิงห์สาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มารับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยทีมงาน เครื่อข่าย OTOP , องค์กรชุมชน, เจ้าของสถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี

(Visited 1 times, 1 visits today)