@นนทบุรี>วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโดม) สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต หมู่ที่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอไทรน้อยและทีมงาน เข้าร่วม กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”

@นนทบุรี>วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโดม) สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต หมู่ที่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอไทรน้อยและทีมงาน เข้าร่วม กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” ดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่คลองทวีวัฒนา ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ทำพิธีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี ประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวเปิดกิจกรรม นำกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประธานปล่อยแถวกำลังพลและประชาชนจิตอาสาไปปฏิบัติงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเก็บผักตบชวา ประธานและคณะ ร่วมปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ที่กำหนด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)