@นนทบุรี>วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี : นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

@นนทบุรี>วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี : นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ต่างๆ ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวม 10 ท่าน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหาร พระสงฆ์ 10 รูป ในการนี้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)